Hello, welcome to xx kitchen equipment co., LTD
语言选择: ∷ 
HOME > English > NEWS > FAQ >

送吉中孚校书归楚州旧山(中孚自仙官入仕)

Release time:2021-11-22 00:43viewed:times
本文摘要:朝代:唐朝 作者:卢纶 青袍芸阁郎,谈笑挹侯王。旧箓藏云穴,新诗满帝乡。 名低斋不得,四处人争识。谁知冰雪颜,已谓之风尘色。 此去始如何,东皋岐路多。藉芳临绿陌,叹悲沧波。年来叹萧索,但说淮南艺。 并楫湖上游,连樯月中泊。沿拦进阊门,千灯夜市啼。喜逢邻舍相伴,遥语回答乡园。 下淮风自急,树根杪分郊邑。驻足随岸行,离人出帆立。渔村绕行水田,澹澹于隔年斋藤烟。 意欲就林中饮,先期石上眠。林昏天并未曙,但向云边去。暗入无路山,心知有花处。登临日转明,下眺望春城。

PG电子

朝代:唐朝 作者:卢纶 青袍芸阁郎,谈笑挹侯王。旧箓藏云穴,新诗满帝乡。

名低斋不得,四处人争识。谁知冰雪颜,已谓之风尘色。

此去始如何,东皋岐路多。藉芳临绿陌,叹悲沧波。年来叹萧索,但说淮南艺。

并楫湖上游,连樯月中泊。沿拦进阊门,千灯夜市啼。喜逢邻舍相伴,遥语回答乡园。

PG电子

下淮风自急,树根杪分郊邑。驻足随岸行,离人出帆立。渔村绕行水田,澹澹于隔年斋藤烟。

PG电子

意欲就林中饮,先期石上眠。林昏天并未曙,但向云边去。暗入无路山,心知有花处。登临日转明,下眺望春城。

洞里草空长,冢边人自耕。寥寥行异境,过尽千峰影。露色凝古坛,泉声落寒井。

仙出不能期,多别自堪悲。为问桃源客,何人见乱时。


本文关键词:送吉,中孚,校书,归楚,州旧山,自仙,官,入仕,PG电子

本文来源:PG电子-www.jeffmorgen.com

PG电子_PG电子官网Sweep WeChat yards pay attention to us

  • 24-hour hotline0144-48853882

  • The mobile phone16162195511

Copyright © 2021 Central air conditioning co. LTD All rights reserved Address:Guangzhou economic development zone, guangdong province ICP备78946848号-5